draw one's pay

  1. Fiil maaşını çekmek
  2. Fiil maaşıni almak
  3. Fiil maaşıni çekmek