1. (a) (zevk duyarak/doya doya) seyretmek/dinlemek/zevkine varmak, içine sindirmek.
    I drank in the beauty
    of the scene. (b)
    mec. yutmak.
    He drank it all in: (Bu yalanların vb.) hepsini yuttu.
dikmek Fiil
ara sıra tek bir kadehin zararı yok
zilzurna sarhoş olmak.