köşeye sıkıştırmak Fiil
mezarını kendisi kazmak, ömür törpüsü olmak, üzüntü veya içki ile ölümünü yaklaştırmak.
birisini çıkmaza sürüklemek, kapana kıstırmak.
birini köşeye sıkıştırmak Fiil
kafaya çakmak Fiil
(bir kimseyi) köşeye kıstırmak/sıkıştırmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek, çıkmaza sokmak.
vitese geçmek Fiil, Otomotiv Sanayii
vitese geçirmek Fiil, Otomotiv Sanayii
vitese takmak Fiil, Otomotiv Sanayii