drive into

  1. çekiçle vurarak çakmak
köşeye sıkıştırmak Verb
mezarını kendisi kazmak, ömür törpüsü olmak, üzüntü veya içki ile ölümünü yaklaştırmak.
birisini çıkmaza sürüklemek, kapana kıstırmak.
birini köşeye sıkıştırmak Verb
kafaya çakmak Verb
(bir kimseyi) köşeye kıstırmak/sıkıştırmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek, çıkmaza sokmak.
vitese geçmek Verb, Automotive
vitese geçirmek Verb, Automotive
vitese takmak Verb, Automotive