1. kovmak, defetmek, (arabayı) sürüp çıkarmak.
    to drive someone out of one's senses: bir kimseyi
    zıvanadan çıkarmak, itidalini kaybettirmek.
ana yolda araba sürmek Fiil
gitmeye zorlamak Fiil
bir rakibi işten saf dışı etmek Fiil
çileden çıkarmak, çıldırtmak, deli etmek.
birini çıldırtmak Fiil
düşmanı memleketten kovmak Fiil
düşmanı mevzilerinden çıkarmak Fiil