drop a hint about

bir şey hakkında imada bulunmak Fiil