1. Fiil (yavaş yavaş) ufal(t)mak, küçül(t)mek, azal(t)mak, zeval bulmak.
  2. Fiil (gittikçe) önemini kaybet(tir)mek, niteliği düşmek, soysuzlaşmak.
gittikçe küçülmek Fiil
(siyasi parti) gittikçe ufalmak Fiil