1. İsim enayi, bön, budala, kolayca aldatılabilen kimse.