electric generator

  1. İsim, Mühendislik üreteç
  2. İsim, Mühendislik elektrik üreteci