end for end

günlerce Zarf
saatlerce Zarf
aylarca Zarf
kendi çıkarı için
haftalarca Zarf
(US) yıl sonu nakit gereksinimi