enforce a claim in court

  1. Fiil mahkemece tanınan bir hakka sahip olmak
  2. Fiil mahkeme ce tanınan bir hakka sahip olmak