enforcement law

  1. İsim, Hukuk yürürlük kanunu
  2. İsim, İcra ve İflas Hukuku icra hukuku
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Özel Isim, Hukuk
Kolluk Kuvvetleri Davranış Kuralları ve Temel İlkeler Özel Isim, Hukuk
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
İsim, Uluslararası Hukuk
yeni bir kanunun uygulanması
kanun tatbiki
Avrupa Birliği Kolluk Eğitimi Ajansı Özel Isim, Kurum İsimleri
kanunun yürürlüğe konması
yürütme
icra makamları İsim
Kolluk Direktifi Özel Isim, Hukuk
emniyet amiri
kanunu uygulayan icra memurları İsim
yasa uygulayıcıları İsim
kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
kolluk kuvvetleri İsim, Hukuk
ülkenin kanununun güçlü uygulanması