enter into an obligation

  1. Fiil bir borca girmek
  2. Fiil bir yükümlülük altına girmek