enter into force

yürürlüğe girme İsim, Hukuk
bu tüzük ... tarihinde yürürlüğe girer