enter upon a career

yeni bir mesleğe atılmak Fiil