enter upon new duties

  1. Fiil yeni görevler almak
  2. Fiil yeni görevler üstlenmek