entertainment

 1. İsim eğlence, toplantı, davet, ziyafet, ağırlama, misafir etme.
  Cinema is a place of entertainment. The
  hostess devoted herself to the entertainment of her guests.
  entertainment allowance: ziyafet ödeneği.
  entertainment tax: eğlence vergisi.
 2. İsim eğlendirme, oyalama, hoş vakit geçirtme.
 3. İsim (bkz: maintenance, provision ), (bkz: support ).
 4. İsim (bkz: employment )
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor (NACE kodu: R) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri (NACE kodu: 90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri (NACE kodu: 90.0) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iş arkadaşlarına yedirip içirme
iş arkadaşlarını ağırlama
temsil gideri
(şirket) temsil giderleri İsim
ücretsiz eğlence
evde düzenlenen eğlence
halk eğlencesi
kendi halinde basit eğlence
televizyon eğlencesi
toplu eğlence
(Br) varyete eğlencesi
misafir ağırlama ödeneği
ağırlama ödeneği
misafir ağırlama tahsisatı
bir şirket yöneticisinin iş temasları sırasında müşterilerini ya da olası müşterilerini ağırlaması için
kendisine tahsis edilen meblağ
ağırlama kurulu
eğlence merkezi İsim, Eğlence
(Br) eğlence vergisi
ağırlama giderleri İsim
eğlence sanayii
eğlence filmi
eğlence sanayii
müşterilerin ağırlanması
ağırlama kısmı başkanı
eğlence programı
eğlence gösterisi
eğlence mahalli
eğlence vergisi
eğlence dünyası İsim
konuklarımızı ağırlamak için gerekli önlemleri almak Fiil
bir gösteriyi uyutucu bulmak Fiil
yolculuk ve eğlence kredi kartı