environment friendly

çevreye duyarlı Sıfat, Çevre ve Ekoloji
çevre dostu İsim, Çevre ve Ekoloji