equal opportunity employer

  1. ayrıcalıksız işveren: işçiler veya adayları arasında ırk, renk, din, cinsiyet, milliyet farkı gözetmeden
    hepsine eşit haklar tanıyan işveren.