etiological

  1. Sıfat nedenbilimsel, sebepler felsefesine ait.
    aetiological = etiologically: nedenbilimle.
(a) nedenbilimsel, (b) nedensel, neden/sebep bulan, sebebini arayıp bulmaya yönelik.