1. hattâ, … bile, … olsa da.
    even if he came himself, I would not do it: O bizzat gelse bile bu işi yapmam.
ağız ıyla kuş tutsa dahi
keşke, bari.
If even I could see her: Bari onu görebilsem.