1. sonuna kadar, ebediyen, ondan sonra, hep, artık.
    They lived happily ever after: Sonuna kadar mutlu
    yaşadılar. (Masallarda “onlar ermiş muradına” anlamında söylenir.)