evidence aliunde

  1. harici delil (bir yazılı belgenin varlığını ve içeriğini kanıtlamaya yarayan bizzat o belge dışındaki bir kaynaktan sağlanan kanıt