evolve into

  1. Fiil birşeye dönüşmek
  2. Fiil evrilerek birşeye dönüşmek
  3. Fiil birşey haline gelmek