1. belli bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan durum
sonradan, (bir olaydan) sonra (olan/yapılan/vukubulan).
ex post facto approval of something
önceyi kapsayan, geçmişi kapsayan, makabline şamil.
makabline şamil kanun İsim, Hukuk
harcama sonrası denetim yapan birim
kanunların makable şamil olmaması ilkesi
gerçekleşen