1. İsim, Çevre ve Ekoloji hafriyat
  2. İsim kazı, hafriyat, çukur.
  3. İsim kazma (işi), hafriyat yapma.
    The excavation of the buried city took a long time.
kazı alanı