1. Fiil (haddini/sınırını) geçmek/aşmak/tecavüz etmek.
  He exceeded his authority.
  to exceed speed limit:
  hız limitini geçmek.
  The cost will not exceed $60: Masraf 60 doları geçmez.
  The bad news exceeded (=was worse than) my worst fears: Kötü haber korktuğumdan da kötü çıktı.
 2. Fiil üstün olmak/gelmek, üstünlük sağlamak.
 3. Fiil ifrata kaçmak, aşırı gitmek.
yetkisini aşmak Fiil, Hukuk
ehliyetini aşmak Fiil
yetkisini aşmak Fiil
takdir yetkisini aşmak Fiil
tahminini geçmek Fiil
gelir inden çok gideri olmak Fiil
gelirinden çok gideri olmak Fiil
talimatlarının dışına çıkmak Fiil
yetkilerini aşmak Fiil
yetkisini aşmak Fiil
haklarını aşmak Fiil
kredi limitini aşmak Fiil
bir limitin ötesine geçmek Fiil
belirli bir meblağı aşmak Fiil
kotayı aşmak Fiil
zamansınırını aşmak Fiil
zaman sınırını aşmak Fiil
sayıca fazla olmak Fiil
değer olarak aşmak Fiil
değerini aşmak Fiil
birinin beklentilerinin ötesine geçmek Fiil
haddini aşmak Fiil
bütçe dışına çıkmak Fiil
(simsar) fiyat sınırını aşmak Fiil
fazla olmak Fiil
aşırı gitmek Fiil
öngörülen süreyi aşmak Fiil
hız limitini aşmak Fiil
sürat sınırını aşmak Fiil
(fazla) ağır gelmek Fiil
fiyat sınırıni aşmak Fiil