1. İsim üstün başarı
  2. İsim üstünlük, seçkinlik, mükemmellik, mükemmeliyet, mümtaziyet, faikiyet, fazilet, kemal.
    We must maintain
    the excellence of our product.
  3. İsim üstün gelme/olma, geçme, ileride olma.
  4. İsim (bkz: excellency ) (1).
uzmanlık merkezi İsim
uzmanlık merkezi İsim
besleyici nitelikler
besi değeri
operasyonel mükemmellik İsim, İşletme
mükemmel, fevkalâde, örnek olmaya lâyık, üstün, eşsiz.
Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler