1. Sıfat fahiş
  2. Sıfat fazla, aşırı, müfrit, taşkın, hadden/ölçüden aşırı, haddinden fazla, fahiş.
    The prices at this hotel
    are excessive. She takes an excessive interest in clothes.
yüksek vergi tahakkuk ettirme
makul olan miktarın çok üzerinde talep olunan kefalet
aşırı kefalet
çok yükselen konjonktür
aşırı harç
aşırı talep
aşırı rekabet İsim, Rekabet Hukuku
aşırı yükselen giderler İsim
aşırı hasar
aşırı hasar
fazla talep
aşırı talep
aşırı talep İsim
fazla talep tazyiki
aşırı amortisman
aşırı sarhoşluk
taşkınlık
meblağı yüksek
aşırı borçluluk
aşırı borçlu olma
aşırı faiz
aşırı faiz harçları İsim
aşırı yatırım
fâhiş fiyat
aşırı fiyat İsim, Rekabet Hukuku
yüksek (fahiş) fiyat teklifi
fahiş fiyat teklifi
yüksek fiyat teklifi
aşırı üretim
alım gücü fazlası
aşırı yedekler İsim
hak edilenden daha ağır ceza
aşırı hız
aşırı sürat
aşırı harcama
aşırı arz
aşırı para arzı
aşırı vergi
aşırı vergilendirme
aşırı güç kullanımı İsim, Hak ve Özgürlükler
aşırı güç kullanma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler