exchange value

döviz değeri
borsa değeri
değişim değeri
trampa değeri