1. İsim coşku(nluk), heyecan, telâş, taşkınlık, galeyan.
    The excitement of victory. He has a weak heart and
    should avoid all excitement.
  2. İsim hareketli/heyecanlı/heyecan veren olaylar, serüven.
    Life will seem very quiet after the excitements of our holiday.
  3. İsim uyar(ıl)ma, tahrik.
heyecandan şaşkına dönmek Fiil
galeyan içinde olmak Fiil
büyük heyecan yaratmak Fiil
kaynaşma
heyecana karşı duyulan aşırı arzu
heyecandan titremek Fiil
cinsel uyarılma İsim, Cinsel Sağlık
büyük coşku
büyük galeyan
fazla telaşsız