executive office

  1. (US) müdüriyet ofisi
  2. icra mevki ii
  3. yürütme mevki ii
büro yönetimi ve yönetici asistanlığı eğitimi İsim, Eğitim