exert undue influence on sb

  1. Fiil biri (hâkim veya bir memur) üzerinde kanunsuz ve usulsüz nüfuz kullanmak