expedite something as far as possible

  1. Fiil bir şeyi mümkün olduğu kadar çabuklaştırmak