1. İsim, Hukuk bilirkişi
  2. Hukuk ehlivukuf
  3. bilirkişi, uzman, usta, mahir, ehlivukuf, mütehassıs, eksper, (bir konuda) bilgili/tecrübeli (kimse).
  4. ustaca/mahirane yapılmış, bilgi/tecrübe mahsulü.
    expert work. expert advice.
  5. Askerlik2 keskin nişancı.
bilirkişi tanık İsim, Hukuk
bilirkişinin dinlenmesi İsim, Hukuk
mahalli bilirkişi İsim, Hukuk
idare hukukçusu İsim, Hukuk
reklam uzmanı
tarım uzmanı.
tarım uzmanı
uçak emniyet uzmanı
uzman tayin etmek Fiil
eksper tayin etmek Fiil
uzman tayin etmek Fiil
bilirkişi seçimi İsim, Hukuk
sanat uzmanı
denetçi uzman
denetim uzmanı
uzmanlaşmak Fiil
bir uzman çağırmak Fiil
bilirkişiye müracaat
bir bilirkişiyi reddetmek Fiil
uzman olduğunu iddia etmek Fiil
(US) hasar değerlendirme eksperi
bir uzmana başvurmak Fiil
tüketici kredisi uzmanı
bilirkişi
kredi uzmanı
geliştirme uzmanı
adli bilişim uzmanı İsim, Hukuk
ekonomi uzmanı
verim kontrolu uzmanı
verim artırma uzmanı.
film uzmanı
mali suçları araştırma uzmanı İsim, Ceza Hukuku
mali işler uzmanı
vergi uzmanı
adli bilişim uzmanı İsim, Hukuk
devlet eksperi
yazıbilimi uzmanı
el yazısı inceleme uzmanı
el yazısı uzmanı İsim
konut yapım uzmanı
sigorta eksperi
sigorta uzmanı
gizli bilgi değerlendirme uzmanı
kanuni eksper
hukuk müşaviri
aydınlatma uzmanı
hasar eksperi
pazarlama uzmanı
pazarlamacı
uzman hekim
madenci
madencilik uzmanı
maden eskperi
maden eksperi
para uzmanı
beslenme uzmanı
ehlivukufun yemini
iş sağlığı ve güvenliği uzmanı İsim, İstihdam
iş sağlığı uzmanı İsim, İstihdam
iş sağlığı ve güvenliği uzmanı İsim, İstihdam
iş güvenliği uzmanı İsim, İstihdam
halkla ilişkiler uzmanı İsim
reklamcılık uzmanı
ehliyetli uzman
kendini uzman olarak tanıtmak Fiil
kurtarma uzmanı
uzman görüşü almak Fiil
istatistik uzmanı
d e uzmanı
yeminli bilirkişi
yeminli ehlivukuf
vergi uzmanı
televizyon uzmanı
üst düzey finans uzmanı
nakliyat uzmanı
kıymet takdir uzmanı
mesleki eksper
bilirkişi
sosyal yardım uzmanı
ekspertiz
eksper görüşü
ekspertiz takdiri
fen heyeti
bilirkişi delili
bilirkişi ekspertizi
uzman tetkiki
bilirkişi incelemesi
bilirkişi heyeti
bilirkişi öğütü
iktisat biliminde uzman
bilirkişi soruşturması
ehlivukuf bilgisi
uzmanlık bilgisi
uzman gözlemcilik
tröst aleyhtarı kanun uzmanı
konjonktür uzmanı
ehlivukuf mütalaası
bilirkişi beyanı Hukuk
eksper raporu
ehlivukuf görüşü
ekspertiz
bilirkişi görüşü
uzman görüşü
hitabet ustası İsim, Dil ve Edebiyat
bilirkişi raporu İsim, Hukuk
bilirkişi raporları İsim, Hukuk
uzman sistem Bilgi Teknolojileri
uzman ekip
bilirkişi tanıklığı
uzman çevirisi
ekspertiz
bilirkişinin saptadığı değer
taraf bilirkişisi İsim, Hukuk
bilirkişi İsim, Hukuk
ehli hibre İsim, Hukuk
bilirkişi seçiminde usulsüzlük İsim, Hukuk
bilirkişi görevlendirme tutanağı İsim, Hukuk
bilirkişi incelemesi İsim, Hukuk
bilirkişi raporu İsim, Hukuk
uzman işi
usta işi
uzman işçi
uzman işçilik
usta işi
usta yazar
bilirkişi ücreti
bilirkişi raporu İsim, Hukuk
eksper raporu
ekspertize göre
ehlivukufun keşfine göre
ehlivukufun keşfine göre
bir konuda uzman olmak Fiil
uzman gözüyle bakmak Fiil
uzman muhasip çalıştırmak Fiil
uzmanlaşmak Fiil
uzmanlık bilgisi edinmek Fiil
uzman görüşünü bildirmek Fiil
ekspertizde bulunmak Fiil
uzman görüşü bildirmek Fiil
uzman görüşünü bildirmek Fiil
bir konuda uzman bilgisi olduğu iddiasında bulunmak Fiil
bir konuda uzman bilgisi olduğu iddiasında bulunmak Fiil
gerçeğe aykırı bilirkişilik İsim, Hukuk
resmi mahkeme tercümanı
bir konuda uzman olduğunu iddia etmek Fiil
konsültasyon ile uzman görüşünü almak Fiil
uzman göz üyle
antitröst eksperi