explain oneself

  1. (a) (meramını/maksadını) anlatmak.
    Let me explain myself. (b) mazeret bulmak, sebep göstermek,
    hesap vermek.
    Late again, John? I hope you can explain yourself.