extend something to

birine birşey takdim etmek Fiil
birine birşey sunmak Fiil
birşeye uzanmak Fiil
birşeyi kapsamak Fiil