1. Sıfat uzatılmış, uza(n)mış.
 2. Sıfat (süre) uzatımlı, uzatılmış, uzatılan, temditli, temdit edilmiş.
  extended active duty
  ask.
  uzatılmış faal görev.
  extended leave: uzatılmış izin.
  extended insurance: uzatımlı sigorta.
 3. Sıfat açılmış, yayılmış, genişle(til)miş.
  extended formation = extended order
  ask. dağınık düzen.
 4. Sıfat gerilmiş, yana açılmış.
  extended arms.
 5. Sıfat (etki alanı vb.) genişletilmiş, büyütülmüş.
 6. Sıfat geniş, kapsamlı, şümullü.
  extended information.
 7. Sıfat geniş, vasi, yoğun.
  extended efforts.
 8. Sıfat türevsel, tâli, ikince derecede.
  an extended sense of a word.
 9. Sıfat, Matbaacılık iri, geniş, büyük (punto harf).
uzatılmak Fiil
temdit edilmek Fiil
genişletilmiş adresleme
sağlanan menfaat
(Br) (işsizlik sigortası) ek tazminat
temdit edilmiş tahvilat
(US) vadesi ertelenmiş tahvil
(US) temdit edilmiş tahvilat
vadesi ertelenmiş tahvil
uzatılmış bakım: hastahaneden çıktıktan sonra özel bakımevinde hastabakıcı nezaretinde bakım.
genişletilmiş damga kümesi Bilgi Teknolojileri
ek damgalar İsim, Bilgi Teknolojileri
taşkın kitap kapağı
sayfaların kenarından öteye taşan küçük kitap ya da broşür kapağı
(yangın sigortası) kapsamı genişletilmiş teminat
(yangın sigortası) sigorta poliçesi zeyilnamesi
normalden uzun vadeli kredi
verilen kredi
geniş aile: bütün bireyleri bir evde oturan aile.
üreticinin ürünün normal garanti süresine ek olarak müşterisine tanıdığı belirli süre
primsiz sigorta
kredinin 180 günü aşkın bir süre için verildiği bir tür ihracat kredi sigortası İsim
genişletilmiş klavye Bilgi Teknolojileri
borç yüzünden haczedilmiş arsa
aynı amaçla kullanılma süresi uzatılmış sözleşme
uzatılan izin
genişletilmiş sorumluluk
kapsamlı onarım listesi
uzatılmış bellek Bilgi Teknolojileri
uzunçalar plâk: çalma süresi 6-8 dakika olan 45 devirli plak.
genişletilmiş yetki
çekilen protesto
(US) temdit olunmuş müşteri alacakları İsim
temdit edilmiş müşteri alacakları İsim
temdit edilmiş vade
uzatılmış vade
temdit dili poliçe
vadesi uzatılmış poliçe
temditli poliçe
süresi uzatılmış Avrupa yolculuğu
açılmış vaziyette yürüyen askeri birlikler İsim
harflerin araları açılarak basılmış
sağlanan işsizlik tazminatı
uzun dönemli kullanım testleri (özellikle endüstri malları pazarlamasında uygulanan , bir ürünün uzun
bir dönem sırasında çalışma durumundan bulgular
İsim
mahkemece saptanan değer