fail someone

  1. Fiil birini hayal kırıklığına uğratmak
  2. Fiil birini yüzüstü bırakmak
gümletmek Fiil