1. (alıp kaçmayacağını işaret ederek) futbol topunu yakalama.