fall behind with one's rent

  1. Fiil kirasını ödemede gecikmek
  2. Fiil kiralarını düzenli ödememek