fall behind

  1. (a) geri kalmak, arkadan gelmek. (b)
    get behind ile ayni anlama gelir. (borcunu) vaktinde ödeyememek,
    (işi) vaktinde bitirememek.
    to fall behind with the rent/with one's work.
derslerde geri kalmak Fiil
yazışmaları birikmek Fiil
ödemelerinde gecikmek Fiil
kiralarını düzenli ödememek Fiil
kirasını ödemede gecikmek Fiil
işinde geri kalmış olmak Fiil
iş inde geri kalmış olmak Fiil
programa göre geç kalmak Fiil
bir taksidi ödemede gecikmek Fiil
taksiti ödemede gecikmek