familiar (with

aşina olmak Fiil
bir büronun bütün girdisini çıktısını bilmek Fiil
senlibenli olmak Fiil
bir şeyi iyi bilmek Fiil
alışmak Fiil
bir şeyle ünsiyet peyda etmek Fiil
bir dili iyi öğrenmek Fiil