familiar (with

  1. aşina
aşina olmak Verb
bir büronun bütün girdisini çıktısını bilmek Verb
senlibenli olmak Verb
bir şeyi iyi bilmek Verb
alışmak Verb
bir şeyle ünsiyet peyda etmek Verb
bir dili iyi öğrenmek Verb