1. İsim, Felsefe philosophy
ancient philosophy İsim, Felsefe
epistemology
pricing philosophy
flower power
jurisprudence
philosophy of law
ancient philosophy İsim, Felsefe
philosophy of business
philosophy of the mind İsim
moral philosophy
post-truth philosophy İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
scholasticism
scholastic philosophy
philosophic(al)
Philosophy Department İsim, Eğitim
Department of Philosophy İsim, Eğitim
doctor of philosophy
school of thought
professor of philosophy
to philosophize Fiil
Harry Potter and the Philosopher's Stone İsim, Sinema

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Akla, akıl yürütmeye dayanılarak kavramlar düzeyinde ... aklî bilgi disiplini, hikmet