1. İsim, Sosyoloji feudalism

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Derebeylik