1. mayalanmaya sebep olan/tahammür ettiren canlı organizma: bakteri, küf vb..
 2. maya, enzim.
  Yeast is used as a ferment in brewing beer.
 3. mayalanma, ekşime, tahammür.
 4. telâş, karışıklık, kargaşalık, kaynaşma, galeyan, heyecan.
  political ferment. The whole country was in a state of ferment.
 5. mayalan(dır)mak, ekşi(t)mek, tahammür et(tir)mek.
  The wine is beginning to ferment.
 6. telâş/heyecan/karışıklık uyandırmak/yaratmak.
  His speeches fermented trouble among the workers.
 7. coşmak, heyecanlanmak, telâş etmek.
 8. kışkırtmak, tahrik/teşvik etmek.
  to ferment prejudiced crowds to riot.
şehir için için kaynıyor
 1. enzyme
 2. yeast

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bâzı besinlerin ... madde, maya