field winding

  1. İsim alan sargısı: bir elektrik makinesinde üzerinden akım geçirilerek manyetik alan üreten sargı.