fight shy of

  1. kaçınmak, uzak durmak, imtina etmek, çekinmek, sakınmak.
  2. sakınmak, çekinmek, uzak durmak, kuşkulanmak.
    She fought shy of making the final decision.
    fight
    shy of a job: bir işten çekinmek.
sermaye yatırımından kaçınmak Fiil
birinden kaçınmak Fiil