1. hesaba katmak, (hesaba) dahil etmek.
    Have you figured in the cost of the hotel? Otel masrafını da hesaba kattın mı?
tarihi rol oynamak Fiil
gazetelerde çıkmak Fiil
basında sözü edilmek Fiil
rakam hatası İsim